Main content

Celine
Celine

Een vertaling verliest niet automatisch zijn betekenis

Vrolijk van Reinout

'Sinds een aantal jaar ben ik getrouwd met Reinout. Van gewoon met hem zijn word ik vrolijk. Echter, ook als ik mezelf even verlies staat hij mij bij. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat ik op het randje van psychotisch zit zodat het voor mij moeilijker is om de werkelijkheid voor ogen te houden. Het valt me dan zwaar om niet helemaal in een andere realiteit te raken en Reinout weet dat, maar vindt het niet erg.'

Ziekte komt niet aan dromen en talenten

'Vier jaar lang ben ik echt ziek geweest, maar mijn dromen zijn nooit anders geworden. Evenmin zijn mijn talenten voorgoed verdwenen. Nu zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding en loop daarvoor veel stagedagen. Ik ben weer flink aan het schilderen geslagen en heb dit jaar ook voor het eerst dertien tekenlessen gegeven op een middelbare school. Van al mijn dromen is dit wel een van de grootste die uitgekomen is.'

Diagnosen zijn kwetsbaar voor beeldvorming

'Mijn eerlijkheid over mijn kwetsbaarheden heeft er niet toe geleid dat mensen mij anders behandelen of benaderen. Toch moet je voorzichtig zijn als je het erover hebt, omdat veel mensen een verkeerd beeld krijgen als ze een diagnose horen. Zo wordt bijvoorbeeld nogal eens aangenomen dat mensen met autisme per definitie geen inlevingsvermogen hebben. Maar dat iemand woorden naar een eigen kader vertaalt zegt niet vanzelfsprekend dat daarmee de betekenis verloren gaat. Hoogstens dat het interpreteren van elkaars reacties lastig is. Althans, dat vind ik.'

Als individu gezien worden

'Door mijn diagnose ben ik in een hokje terecht gekomen en dat staat haaks op mijn wens om als individu gezien te worden. Ieder mens heeft talenten, zijn eigen talenten, en daarmee dus ook zijn eigen plek op deze wereld.'