Main content

Renske
Renske

Ik kom er wel!

Voor bijna alles bang (geweest)

'Ik heb PDD-NOS, een stoornis in het autistisch spectrum, en heb moeite met flexibiliteit. Het aanpassen aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld verhuizen, of het opnieuw bekijken/ inrichten van mijn weekstructuur is voor mij heel lastig. In elke situatie is het van belang om flexibel te zijn, elke situatie is 'nieuw', en daarom blijft het leven mij bang maken.'

Twee zusjes

'Sinds mijn basisschoolperiode weet ik dat ik anders ben dan anderen. Mijn twee zusjes hebben bijvoorbeeld geen problemen/ veel minder moeite met flexibiliteit, het volgen van opleidingen of het hebben van betaald werk. Af en toe zou ik dan ook flexibeler willen zijn.'

Echte vrienden

'Lange tijd was ik erg kwaad op mezelf en twijfelde ik te veel. Mede door de pesterijen op de basisschool kreeg ik weinig zelfvertrouwen. Ik sloot me af voor anderen. Toen ik 19 jaar werd, kreeg ik eindelijk de diagnose PDD-NOS. Vanaf het moment dat ik een diagnose kreeg, veranderde er veel… Ik nam deel aan een gespreksgroep en kreeg zo eindelijk de vriendengroep waar ik naar verlangde. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me begrepen.'

Begripvolle wereld

'Stigmatisering betekent volgens mij niet begrepen worden door de wereld. Gelukkig woon ik begeleid en heb veel contact met mijn familie. Mijn familie en ik begrijpen elkaar. In de toekomst zou ik willen dat mensen meer begrip opbrengen voor mensen met een psychiatrische uitdaging.'

Tijd maakt veel goed

'Sinds 2010 woon ik begeleid en ik ben enorm gegroeid. Ik leer me flexibeler opstellen. Het verzetten van de klok (zomertijd-wintertijd) gaat stukken beter. Ik ben trots op het behalen van mijn twee beroepsdiploma's, mijn werk in de dagbesteding en mijn toegenomen zelfredzaamheid. Ik weet dat ik nog niet alles op de rit heb. Zo droom ik van een betaalde baan (dan heb ik het idee dat ik volwaardig deel uit maak van de maatschappij) en streef ik naar zelfstandig wonen. Maar, hoe lang het ook duurt voor de tijd rijp is voor meer zelfstandigheid…. Ik kom er wel!'